با فانوس کالا همراه باشید

لوازم خانگی

وقتی از لوازم خانگی صحبت می کنیم، منظور دنیایی از وسایل مورد استفاده در خانه است. اگر بخواهیم مثال بزنیم باید ابتدا ده ها دسته بندی برای لوازم خانگی تعریف کنیم. سپس زیر دسته بندی ها هم گروه های خاص تعریف کنیم. ما در فانوس کالا سعی کرده ایم فقط برای لوازم خاص تمرکز کنیم و به صورت پراکنده کار نکنیم. وسایل آشپزخانه معمولا پر طرفدارترین منوی خرید در بین کاربران است. که همیشه ایده هایی برای به روز کردن وجود دارد.