با فانوس کالا همراه باشید

بخاری گازوئیلی

بخاری گازوئیلی یا با اسم اصلی بخاری نفتی یک وسیله ی گرمایشی قدیمی است. بعد از فراگیر شدن بخاری های هیزمی، این بار بخاری های نفتی  جایگزین شدند. که از نفت به عنوان سوخت استفاده می شد. اما کم کم نفت هم کمیاب شد بنابراین از سوخت جایگزین گازوئیل استفاده شد. بنابراین اسم بخاری  هم کم کم تغییر کرد و تبدیل به بخاری گازوئیلی  شد. این بخاری ها بسته به نیاز شما در ابعاد و قیمت های مختلف در وبسایت و فروشگاه فانوس کالا موجود است.