با فانوس کالا همراه باشید

بخاری

با پیدایش فصل سرما نیاز به وسایل تامین گرمایش از ضروری ترین نیاز ها است. در این میان بسته به شرایط فضا و محل سکونت، انواع مختلف بخاری معرفی شده اند. مثلا بخاری های گازی در کشور ما بیشترین کاربرد را دارند. اما امکان دسترسی  به گاز در تمام مناطق  کشور فراهم نیست.

بنابراین بخاری های برقی، نفتی گازوئیلی و هیزمی هم مکمل نیاز کاربران هستند. ما در فانوس کالا بسته به نیاز کاربران مدل و سایزهای مختلف بخاری معرفی کرده ایم. شما با مطالعه متن و توضیحات هر محصول دستتان در انتخاب باز است.